Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Tutkimus: Pelaaminen ei heikennä empatiakykyä

Saksalaistutkimuksen mukaan edes pitkäaikainen väkivaltaisten videopelien pelaaminen ei heikennä empatiakykyä suhteessa ei-pelaaviin. Magneettikuvauksissa havaittiin paljon väkivaltapelejä harrastavien reagoivan tunnereaktioita synnyttäviin kuviin yhtä voimakkaasti kuin vertailuryhmän.

Hannoverin lääketieteellisessä koulussa tehdyn, ja Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ei ole syytä epäillä, että jatkuvalla väkivaltaisten videopelien harrastamisella olisi pysyviä negatiivisia vaikutuksia pelaajien kykyyn asettua toisen ihmiseen asemaan. Toisin kuin useissa aiemmissa tutkimuksissa, Tri Gregor Szycikin johtamissa kokeissa pyrittiin erottamaan välittömästi pelituokiota seuraava aggressiivisuus pysyvistä vaikutuksista. Tällaisia vaikutuksia ei kuitenkaan pystytty tunnistamaan.

Funktionaalinen magneettiresonanssikuvaus paljastaa eri aivoalueiden aktivoitumisen ärsykkeiden seurauksena. Kuvan aivot eivät liity tapaukseen.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt olivat miehiä, sillä aggressiivinen käytös on yleisempää miehissä. Kokeessa näytettiin tutkittaville emotionaalisesti provokatiivisia kuvia ja pyydettiin näitä kertomaan, miten toimisivat kuvatuissa tilanteissa. Samaan aikaan heidän reaktioitaan seurattiin magneettikuvauksella.

Tutkimus ei pystynyt löytämään eroa väkivaltaisia pelejä harrastavien ja harrastamattomien välillä, mikä todisti alkuperäisen hypoteesin vääräksi. Onkin ilmeistä, että aiemmissa tutkimuksissa havaitut negatiiviset vaikutukset ovat lyhytkestoisia, eikä pelaaminen tee kenestäkään väkivaltaista ja epäempaattista.

Galleria: 

Kirjaudu kommentoidaksesi