Jyväskylän yliopiston Game Music Everyday Memories (GAMEM) -hankkeessa tutkitaan mieleen painuvia pelimusiikin kokemuksia erilaisista näkökulmista.

"Pelaaminen kiinnittää meitä elettyyn elämäämme ja voi auttaa itseymmärryksen rakentamisessa. Peleihin liittyvä musiikkimuisto toimii eräänlaisena ankkurina, jonka avulla henkilö pääsee palaamaan menneisyytensä tärkeisiin tapahtumiin", kertoo hanketta johtava tutkija Kai Tuuri.

Tutkimusta tehdään muistitietokeruun, haastatteluiden sekä kyselyiden avulla. Pelaajilta kerättyjä muistoja tarkastellaan laaja-alaisesti yhdistämällä lähestymistapoja niin musiikkipsykologian, pelitutkimuksen, folkloristiikan, kielitieteen kuin mielenfilosofiankin kentiltä. Projektin kesto on vuodesta 2020 vuoteen 2022.

"Pelimusiikin kokemuksen syvällinen ymmärtäminen edellyttää totuttujen kahtiajakojen ylittämistä: Pelit ja niiden musiikit eivät ole meistä irrallaan, vaan mielemme ulottuu niihin aktiivisen ja osallistuvan toiminnan kautta. Näin pelit, musiikki ja pelaaja kietoutuvat toisiinsa merkityksiä luovilla tavoilla", pohtii folkloristi Jukka Vahlo.

Oman kortensa voi kantaa kekoon vastaamalla tutkimuksen kyselyyn suomalaisten merkittäviksi kokemista pelimusiikkimuistoista. Vastausaikaa on 20. syyskuuta asti. Oman muiston voi jakaa projektin aineistoksi täällä.

Kirjaudu kommentoidaksesi