DICE aktivoi huomenna Battlefield 1:n toiminnon, joka mahdollistaa kaikkien Premium Passin omistavien pelattavissa olevien karttojen jakamisen oman ryhmän kesken.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun ryhmässä on vähintään yksi Premium Pass -pelaaja, saa ryhmä Premium Enabled -statuksen ja kaikki ryhmässä olevat pääsevät pelaamaan lisäosien karttoja riippumatta siitä, omistavatko he pelkän peruspelin, satunnaisen lisäosan tai Premium Passin. Pääsy lisäosien karttoihin on voimassa niin pitkään kuin ryhmässä on yksi Premium Pass -pelaaja seuraavin rajoituksin:

  • Vain Premium Passin tai pelattavan lisäosan erikseen hankkineet kerryttävät kokemuspisteitä kyseiseen lisäosaan. Muille lisäosaan kertyvät kokemuspisteet tallennetaan bittiavaruuteen ja annetaan takautuvasti mikäli pelaaja päättää hankkia Premium Passin tai lisäosan myöhemmin.
  • Lisäosakohtaiset aseet ja ajoneuvot sekä mitallit ja saavutukset ovat vain Premium Passin tai pelattavan lisäosan erikseen hankkineiden pelaajien ulottuvilla.

Rajoituksista huolimatta DICE tarjoaa ison kädenpuristuksen kaveriporukoille tällä mahdollisuudella tutustua lisäosien karttoihin ilman ostopakkoa.

Kirjaudu kommentoidaksesi